Пројекат финансира
Европска унија
Општински пројекат
"Увођење географско информационог
система у општини Трстеник"
Општина Трстеник


24. септембар 2010.
Председник општине Трстеник je потписао уговор са Делегацијом европске уније за реализацију пројекта "Увођење географског информационог система у општину Трстеник" вредан 230.283 евра, од чега је 205.483 евра донација ЕУ док је 24.800 евра учешће општине Трстеник.
6. октобар 2010.
Одржан је први састанак пројектног тима на коме је дефинисан план интерне и екстерне комуникације, затим месечни акциони план и одређене су активности и задужења за сваког члана пројектног тима. У наставку овог састанка одржан је и састанак са партнерима и сарадницима на пројекту коме су поред чланова пројектног тима присуствовали и директори партнерских јавних предузећа са сарадницима као и представници локалне самоуправе. Након састанка одрђжана је и прва конференција за штампу повод отпочињања активности на реализацији овог пројекта.
1. деценмар 2010.
Одржан је састанак пројектног тима са представницима РГЗ-а, коме су поред чланова пројектног тима и представника општине Трстеник присуствовали и помоћник генералног директора РГЗ-а за информатику и комуникацију, затим начелник регионалног центра Краљево као и представници службе за катастар непокретности у Трстенику. Главна тема овог састанка био је договор о начину сарадње РГЗ-а и општине Трстеник како на реализацији овог пројекта тако и у будуће.
9. децембар. 2010.
Представници партнерске општине Торокбалинт из Мађарске били су у посети нашој општини. У оквиру ове посете нашу општину су посетила 4 представника партнерске општине и то: шеф ИТ службе, шеф службе за инвестиције и шеф службе за организацију из општинске управе Торокбалинт као и представник фирме која је увела и одржава ГИС у општини Торокбалинт. Током ове посете одржано је више састанака на којима су се наше две општине укратко представиле једна другој и размениле искуства око примене информационих технологија у свом раду. Састанцима су присуствовали и партнери и сарадници којима су гости представили свој ГИС као и користи од прмене ГИС-а и свакодневном раду.
4. јануар 2011.
Отпочела је дистрибуција промотивног материјала – лифлета.
Од 13.01. до 16.01. 2011.
На Техничкомфакултету у Чачку одржан је почетни кориснички курс за примену ГИС-а. Обуку је похађало 28 полазника из опшинске управе, јавних предузећа и незапослена лица. Након обуке сви полазници ће добити сертификате. Предавања су одржали др Зоран Пеулић, доцент на Техичком факултету у Чачку, Дејан Сандић, стручни сарадник факултета и Марина Ђоковић, асистент.
Од 24. 01. до 26.01. 2011.
Одржан је напредни курс за израду база података за ГИС, такође на Техничком факултету у Чачку. Овај курс је похађало 22 полазника, а предавања су одржали Дејан Сандић, и Зоран Јевремовић сарадници Техничког факултета у Чачку.
18. фебруар.2011.
Године опремљена је просторија у којој ће функционисати ГИС центар.

О пројекту

Општина Трстеник је 21. септембра 2010. године потписала уговор са Европском комисијом која представља Европску унију. Сврха овог уговора је донација Европске уније Општини Трстеник за реализацију пројекта „Увођење географско информационог система у општини Трстеник“.

Укупна вредност пројекта је 230283,30 евра, од тога је донација Европске уније 205483,30 евра, а остали део вредности пројекта је учешће Општине Трстеник.

Овај пројекат је фокусиран на увођење географског информационог система (ГИС-а) у Општину Трстеник. Пројекат се заснива на преносу искуства европске праксе из ЕУ опшине Торокбалинт у Мађарској и консултантској подршци локалног партнера - Технички факултет у Чачку.