Пројекат финансира
Европска унија
Општински пројекат
"Увођење географско информационог
система у општини Трстеник"
Општина Трстеник


 

Услови коришћења

Приступом на сајт Дигиталног ортофота Општине Трстеник корисник је дужан прихватити следеће услове коришћења:

Oпштина Трстеник не одговара за било какву штету насталу као резултат употребе података са Дигиталног ортофота Општине Трстеник .

Подаци на овој wеб страници могу се у свако време ажурирати и за те промене не сносимо одговорност. Корисник наших података прихвата све ризике који могу настати њиховим коришћењем и прихватањем  их користити искључиво за сопствене потребе и на сопствену одговорност.

Општина Трстеник не гарантује да ће ова Интернет локација бити у свако време доступна корисницима.

Забрањено је свако мењање, умножавање и дистрибуирање података са наведене wеб странице у било којем облику. Податке није допуштено дистрибуирати према трећим особама.

Општина Трстеник такође располаже правима за дизајн, слике и остала програмска решења wеб странице Дигиталног ортофота Општине Трстеник.

Општина Трстеник задржава право измене ових услова коришћења у било којем тренутку и не одговара за последице настале због тих промена.

Катастарске подлоге су само информативног карактера и Општина Трстеник не одговара за тачност и ажурност тих података.